પહેલીવાર ઓસ્ટ્રેલિયાની સંસદમાં યોગ, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ટોની એબોટે પણ જોડાયા

પહેલીવાર ઓસ્ટ્રેલિયાની સંસદમાં યોગ, પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ટોની એબોટે પણ જોડાયા

21 જૂને ચોથો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે. તે માટે દુનિયાભરમાં યોગ કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા છે. આ કડીમાં જ કેનબરા ખાતે ઓસ્ટ્રેલિયાની સંસદના કોમ્યુનિટી હોલમાં 50થી વધુ લોકોએ યોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં પૂર્વ વડાપ્રધાન ટોની એબોટ સહિત અનેક સાંસદોએ ભાગ લીધો હતો. બે કલાક ચાલેલા આ સત્રનું આયોજન વાસુદેવ ક્રિયા યોગ સમૂહે કર્યું હતું. તેમણે દાવો કર્યો છે કે પહેલીવાર દુનિયાની કોઈ સંસદમાં યોગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે એબોટે કહ્યું કે આ ખૂબ જ સારું છે કે અમે સંસદમાં યોગ દિવસ ઉજવી રહ્યા છે. ચિંતા અને તનાવથી ઘેરાયેલા નેતાઓ માટે યોગ ફાયદાકારક છે.