ભાજપે કોંગ્રેસને વાડ્રાના મામલા ઉપર ચુપ્પી તોડવાનું કહ્યું

ભાજપે કોંગ્રેસને વાડ્રાના મામલા ઉપર ચુપ્પી તોડવાનું કહ્યું

બુધવારે ભાજપ સરકારે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગંધી અને ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગંધીને રોબર્ટ વાડ્રાના હથિયાર ડીલર સંજય ભંડારી સાથેના સબંધના મુદ્દે ચુપ્પી તોડવાનું કહ્યું.

સંરક્ષણ મંત્રી નિર્મલા સિથારમને કહ્યુકે કોંગ્રેસની ચુપ્પીનું મતલબ છે કે તે લાગેલા આરોપીને સ્વીકારે છે.