ઓડિશાનો ‘માઉન્ટન મેન’: 3 વર્ષ સુધી પહાડ તોડી ગામ માટે નહેર બનાવી

ઓડિશાનો ‘માઉન્ટન મેન’: 3 વર્ષ સુધી પહાડ તોડી ગામ માટે નહેર બનાવી

ઓડિશાના કેન્દુઝર જિલ્લામાં 70 વર્ષના એક ખેડૂતે જાતમહેનતથી ગામવાસીઓ માટે અંદાજે એક કિ.મી. લાંબી નહેર બનાવી છે. કેન્દુઝરના બૈતરણી ગામમાં સિંચાઇની કોઇ સુવિધા ન હોવાના કારણે ખેડૂતો પરેશાન હતા. ખેતી માટે તેમણે વરસાદી પાણી પર જ નિર્ભર રહેવું પડતું હતું. તેથી દૈત્રી નાયક નામના આ ખેડૂતે ગામના સાથી ખેડૂતોની પરેશાની દૂર કરવા નહેર બનાવતાં ગામવાસીઓને પીવા માટે તેમ જ ખેતી માટે હવે પૂરતું પાણી મળી રહ્યું છે. દૈત્રી નાયક તેમના આ સાહસ અંગે જણાવે છે કે, 'સિંચાઇનો સ્ત્રોત ન હોવાના કારણે અમે બરાબર રીતે ખેતી કરી શકતા નહોતા. તેથી મેં મારા પરિવારના સભ્યો સાથે મળીને નહેર બનાવવાનું કામ શરૂ કર્યું. 3 વર્ષ સુધી પહાડ કાપીને નહેર બનાવી છે, જેના કારણે ગયા મહિને ગામમાં પાણી પહોંચાડી શકાયું છે.'