ભારતમાં પાયાની સુવિધાઓના અભાવે દર બે મિનિટે ત્રણ શિશુનાં મૃત્યુ

હરીયાણા ગેંગરેપ કેસ : એક મુખ્ય આરોપી પકડમાં

ભારત અને ફ્રાન્સ દરિયાઇ સુરક્ષા માટે આઠથી દસ સેટેલાઇટનું ઝુમખું લોન્ચ કરશે