14 દિવસમાં જ ૭,૭૧૯ લોકોને હિટવેવની અસર

14 દિવસમાં જ ૭,૭૧૯ લોકોને હિટવેવની અસર

અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં ૪૩.૩ ડિગ્રી રહ્યું હતું. ગરમીના કારણે ચાલુ માસમાં ૧૧ તારીખ સુધીમાં રાજ્યમાં ૭,૭૧૯ લોકો હિટવેવની ઝપટે ચઢ્યા હતા. જેમાં અમદાવાદમાં જ ૧,૭૮૯ લોકોને ૧૦૮ની મદદથી સારવાર આપાવની ફરજ પડી હતી.

 

નોંધપાત્ર છેકે ગત એપ્રિલ માસમાં અમદાવાદમાં ૪,૬૪૯ લોકો અને રાજ્યભરમાં ૧૯,૩૫૬ લોકોને હિટવેવની અસર થવા પામી છે. જેમાં અસહ્ય ગરમીના કારણે ચક્કર આવવા અને મૂર્છીત થઇને ઢળી પડવાના જ કુલ ૪,૯૦૯ કેસો સામે આવ્યા હતા. અમદાવાદ શહેરમાં ચાલુ માસમાં ૧૧ તારીખ સુધીમાં જ ૫૨૪ લોકો ગરમીના કારણે મૂર્છીત થઇ ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.