RTE ઓનલાઇન પ્રવેશ મેળવવા માટે મુદત લંબાવીને 8 મે કરાઇ

RTE ઓનલાઇન પ્રવેશ મેળવવા માટે મુદત લંબાવીને 8 મે કરાઇ

વડોદરા: આરટીઇમાં ઓનલાઇન પ્રવેશ માટે ઓનલાઇન પ્રવેશ પ્રક્રિયા પૂરી થઇ છે. વડોદરા શહેરમાં 30 જેટલાં રિસીંવીગ સેન્ટરો પર છેલ્લા દિવસ સુધીમાં 5500 પ્રવેશ ફોર્મ નોંધાયા છે. ઓન લાઇન પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા પૂરી થઇ ચૂકી છે. જોકે 8મી તારીખ સુધી ફોર્મ જમા કરાવી શકાશે તેવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગત 19મી એપ્રિલના રોજ આરટીઇની પ્રવેશ પ્રક્રિયા શરૂ થઇ હતી જે 5મી મે સુધી રાખવામાં આવી હતી. રિસીવિંગ સેન્ટર સિવાય પણ જે લોકોએ પોતે ઓનલાઇન ફોર્મ ભર્યાં હશે તેનો આંકડો 8મી તારીખ સુધીમાં જાહેર થઇ જશે. જેના પગલે હજુ પણ આંકડો વધે તેવી શકયતાઓ છે.