જૂનાગઢના મેળાને મિનિ કુંભમેળા તરીકે ઉજવાશે: CM રૂપાણીની જાહેરાત

જૂનાગઢના મેળાને મિનિ કુંભમેળા તરીકે ઉજવાશે: CM રૂપાણીની જાહેરાત

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની અધ્યક્ષતામાં ગાંધીનગરમાં યોજાયેલી બેઠકમાં આગામી શિવરાત્રી દરમ્યાન યોજાનારા જૂનાગઢના મેળાનું મિનિકુમ્ભ મેળા તરીકે ઉજવવા માટેના આયોજનને ઓપ આપવામાં આવ્યો છે.

મુખ્યમંત્રીએ ગત વર્ષે જૂનાગઢમાં મુલાકાત દરમ્યાન મહા શિવરાત્રીના આ મેળાને મિનિ કુંભ મેળા તરીકે યોજવાની કરેલી જાહેરાત અને ગિરનાર ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીની રચના કરીને ગિરનાર ક્ષેત્રનો સર્વાંગી વિકાસ માટે કરેલી જાહેરાતના સંદર્ભમાં આજે ગાંધીનગરમાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં વિચાર વિમર્શ કરવામાં આવ્યો છે.