સુરતમાં 12 વર્ષની કિશોરીએ બાળકને આપ્યો જન્મ

જ્યોર્જિયા સ્ટેટના સ્ટોરમાં બે સશસ્ત્ર લૂંટારુ દ્વારા ગુજરાતી યુવકની ગોળી મારી હત્યા