કરોડો વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ સાથે ચેડા કરી રહેલુ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ

વડોદરા: M.S યુનિ.માં રજિસ્ટ્રારની નિમણૂકની કવાયત પર બ્રેક વાગી